Naši klienti a ich spokojnosť sú pre nás najdôležitejší. Ku každému klientovi pristupujeme individuálne, vytvárame riešenia na mieru. Snažíme sa dospieť k symbióze a vytvoriť bezpečnú, peknú, udržateľnú a kvalitnú zeleň pre každého z Vás.  

Arboristika

Rizikové orezy a výruby stromov.

Zelený odpad

Spracovanie, odvoz a likvidácia odpadu.

Záhrady

Realizácia a údržba záhrad.