spracovanie a odvoz

spracovanie štiepkovaním

Habitus Arbor má vo vlastníctve štiepkovač na spracovanie zeleného odpadu. Výsledkom je štiepka, ktorá sa odváža alebo sa môže nechať u klienta, podľa želania zákazníka.

ručné spracovanie

Odstránenie odrezaných konárov a kmeňov bez využitia štiepkovača.

Odvoz a likvidácia

Habitus Arbor vlastní nákladné auto a prívesný vozík za auto. Odpad teda vieme nielen spracovať, ale aj odviesť a zlikvidovať vhodným spôsobom.

palivové drevo a štiepka

Kvalitatívne vhodné drevo na účel palivového alebo vhodnú štiepku môžeme na ďalšie účely nechať klientovi alebo ďalej obchodovať. V prípade záujmu napíšte email na info@habitus.sk

Spracovanie odpadu